Pielgrzymki

Droga Neokatechumenalna Pielgrzymki

Aby uzyskać więcej informacji na temat wizyt w Fuentes, Farlete, itp. można odwiedzić oficjalną stronę internetową Drogi Neokatechumenalnej Aby zaplanować wizyty, możesz rownież skontaktować się z nami.

Carmen Hernández – Barcelona (Hiszpania)

BARCELONA (1962-1964) Carmen przyjechała do Barcelony 11 stycznia 1962 roku z Londynu, gdzie przełożeni Instytutu Misjonarek Chrystusa Jezusa, do którego należała od 1953 roku, wysłali ją na naukę języka angielskiego w związku z możliwością wyjazdu do Indii. Myślała, że pojedzie do tego kraju z Londynu, ale przełożeni zmienili zdanie i